Skladba podlahy pre podlahové kúrenie

Infobar icon

Osobný odber je opäť obnovený. Ak je to však možné prosíme Vás o voľbu dopravy kuriérom a platbu prevodom, znížili sme pre Vás hodnotu objednávky pre dopravu zadarmo iba na 60 EUR.

Blog
 
 
 
 
 

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie

Ešte skôr, než sa rozhodneme osádzať okná a dvere v hrubej stavbe, musíme navrhnúť definitívnu skladbu podlahy a zohľadniť v nej naše požiadavky na tepelný odpor, čiže hrúbku izolácie, umiestnenie všetkých inštalácií (kanalizácia, elektrické rozvody, vodoinštalácie, príp. centrálny vysávač) a samozrejme nechať dostatočnú hrúbku na podlahové vykurovanie bez obmedzení.

Aktualizácia blogu Skladba podlahy pre podlahové kúrenie 7.5.2016 na základe údajov z normy STN 73 0540-2, podľa ktorej sa s účinnosťou od 1.1.2016 odporúčané hodnoty menia na normalizované (požadované).

Prejdeme si jednotlivé vrstvy podrobnejšie, aby ste si vedeli nakombinovať skladbu ušitú na mieru pre váš dom. V zásade platí, že čím dáme viac tepelnej izolácie, tým lepšie, získame vačší tepelný odpor a udržíme výkon podlahového kúrenia na čo najvyššej hodnote. Preto sa polystyrénu budeme venovať až na koniec, prakticky bude hrúbka polystyrénu čo najväčšia, v rámci možností výšky, ktorú máme k dispozícii. Popisujem vrstvy proti smeru tepelného toku, t.j. od vrchu nadol.

1. Podlahová krytina nad podlahovým kúrením
Drevené parkety nad podlahovým vykurovaním
Drevené parkety nad podlahovým vykurovaním
Na nášlapnú vrstvu nám stačí rezervovať 10mm. Vo vačšine prípadoch je táto hrúbka dostačujúca, samozrejme pokiaľ si vyberiete podlahu masívnejšiu použite jej skutočnú hrúbku. Ak ešte nemáte krytinu vybratú, rezervujte si radšej 15mm. Z hľadiska prestupu tepla je na tom najlepšie keramická dlažba, najhoršie plávajúca podlaha s použitím penovej podložky. Pozor, termín plávajúca podlaha je v stavebníctve používaný vtedy, keď obsahuje vo svojej skladbe aj zvukovo-izolačnú vrstvu. Čiže plávajúca podlaha môže byť drevená aj laminátová. Nebojte sa použiť pre podlahovku drevené parkety, pokiaľ sú lepené, tak majú lepší prestup tepla ako napr. laminátová podlaha uložená na podložke, ktorá je nežiadúcim izolantom. V samotnom porovnaní materiálov drevo vs. laminát zase ťahá za kratší koniec drevo.

2. Roznášacia vrstva (poter nad podlahové kúrenie) 
Normová hodnota hrúbky cementového poteru vrátane uloženej vykurovacej rúrky je 65mm. V zásade platí, že prekrytie trubky by malo byť aspoň 45mm, čiže napr. pri použití systémovej dosky s výstupkami sú do hrúbky 65mm zarátané už aj samotné výstupky s uloženou rúrkou. Myslite na to, že poterom dorovnávame aj prípadné nerovnosti podkladu, takže jeho hrúbku svojvoľne nezmenšujte, aby sa nestalo, že v určitých miestach nebude krytie dostatočné.
Pokiaľ už teraz viete, že nemáte dostatočnú konštrukčnú výšku na plnohodnotnú skladbu podlahového kúrenia, je možné cementový poter zameniť za anhydritový. Pri týchto poteroch platí, že minimálne krytie by malo byť aspoň 35mm, vzhľadom na množstvo výrobných procesov však odporúčame celkovú hrúbku prekonzultovať priamo s dodávateľom anhydritových poterov.

Anhydritový poter - roznášacia a vyrovnávacia vrstva
Základné rozdiely medzi klasickým cementovým poterom a anhydtritovou zmesou sú hlavne v prestupe tepla. Andydrit nám umožní rýchlejší nábeh podlahovky (to má význam hlavne vtedy, keď riešime aj zónovú reguláciu v každej miestnosti), má lepšiu elasticitu a menšie nároky na konštrukčnú výšku. Z kvalitatívneho hľadiska sa javí ako lepšia voľba, treba však rátať s cenou častokrát vyššou aj o 50% oproti cementovému poteru.

3. Tepelná izolácia: Systémová doska pre podlahové kúrenie
Nie je náhodou, že takmer všetky systémové dosky pre podlahové kúrenie sa dodávajú v hrúbke 30mm. Táto hrúbka a z nej vyplývajúci tepelný odpor totiž zodpovedá minimálnej normovej hodnote 0,75 W/m2.K medzi vykurovanými priestormi, zabezpečí smer tepelného toku podlahového kúrenia smerom nahor a navyše pri použití polystyrénu EPS-T s útlmom kročajového hluku, pri hrúbke 30mm je zabezpečený útlm požadovaných 28dB.
Pokiaľ sa bavíme o spodnom podlaží nad zeminou, platí preň hodnota tepelného odporu 2,50 W/m2.K. Z tejto hodnoty vieme zjednodušeným výpočtom určiť minimálnu hrúbku polystyrénu (EPS), ktorá je 100mm. Použijeme teda 30mm systémovú dosku a podložíme ešte 70mm prídavnej izolácie.
Pokiaľ nechceme systémovú dosku vôbec použiť, je potrebné akceptovať tieto minimálne hrúbky 30 resp. 100mm a nahradiť ich stavebným polystyrénom EPS určeným pre podlahové systémy, tzn. odolávajúcim zaťaženie minimálne 100kPa. Takýto polystyrén sa označuje EPS100 (tvrdený styrodur označujeme XPS a zväčša odoláva zaťaženiu 300kPa a viac)
Existuje niekoľko druhov systémových dosiek, je to však osobitná a obsiahla téma, budem sa jej venovať v ďalšom blogu. V krátkosti ale pripomeniem, že ich z hľadiska funkčnosti a typu montáže delíme na systémové dosky s výstupkami a tzv. systémové dosky tacker. Kým pri prvej je vykurovacia trubka vtláčaná priamo medzi výstupky, pri druhom type je doska rovná a prichytávame rúrku príchytkami. Z hľadiska materiálu ich najčastejšie delíme na dosky z materiálu EPS bez kročajovej izolácie a EPS-T s kročajovou izoláciou. Pre lepšiu orientáciu i z hľadiska ceny si môžete pozrieť ponuku rôznych systémových dosiek od rôznych výrobcov.

4. Prídavná tepelná izolácia pod podlahové kúrenie
Ako som spomenul už vyššie, platí zásada, čím viac tepelnej izolácie, tým lepšie. Keď si zrátame minimálne hrúbky vrstiev podlahovej krytiny 15mm + poter 65mm + systémová doska 30mm, dostaneme výslednú hrúbku 110mm, čo je vlastne minimálna výška podlahy pre podlahové kúrenie medzi vykurovanými priestormi. Na prízemí k tomu musíme pridať min. 70mm, čiže spolu 180mm.

Aktualizácia blogu: Hrúbky izolácie boli aktualizované podľa požiadaviek normy STN 73 0540-2 z odporúčaných na aktuálne normalizované (požadované) hodnoty podľa prílohy A. Tieto hodnoty budú v platnosti aj po roku 2020, pretože tzv. cieľová hodnota je v našom prípade zhodná s aktuálne normalizovanou.

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie na prízemí pri styku so zeminou POZOR!!! Hrúbka 20mm je nahradená od 1.1.2016 hrúbkou 70mm


Skladba podlahy pre podlahové kúrenie medzi vykurovanými priestormi
Pozor, práve do tejto vrstvy prídavnej izolácie ukladáme i ďalšie inštalačné rozvody od vodoinštalácií, rozvodov kúrenia k rozdeľovačom až po kanalizáciu. Hlavne odpadové rúry vzhľadom na svoju hrúbku bývajú častokrát problém, preto s nimi treba od začiatku rátať a určiť hrúbku vrstvy prídavnej izolácie takú, aby prekryli aj najvrchnejšiu časť inštalácií. Netreba tiež zabúdať na prípadné križovanie rúrok, resp. častý prípad križovania vodovodu a elektroinštalácií. Samotné inštalácie je pritom potrebné uložiť čo najúspornejšie, napr. po obvode miestnosti, aby sme si uštrili čas s pracným vyrezávaním polystyrénu.

Na záver ešte jedno upozornenie, na prízemí kladieme polystyrén na hydroizoláciu. Tá je zo živičného materiálu a neodporúča sa priamy styk týchto dvoch materiálov, pretože časom môže dôjsť k znehodnoteniu polystyrénu. Oddeľte ich určite fóliou. Pri styku polystyrénu s cementovým poterom sa takisto odporúča použiť oddeľovaciu fóliu.

Ak Vám i naďalej nie je niečo jasné, napíšte prosím príspevok do diskusie nižšie pod blogom Skladba podlahy pre podlahové kúrenie, radi a ochotne obratom poradíme.

Ak hľadáte skutočne profesionálne služby, ste u nás na správnom mieste. Na základe dlhoročných skúseností ponúkame komplexné riešenie dodávky aj montáže podlahového kúrenia.  Zároveň sme pre Vás pripravili BEZPLATNÝ KALKULÁTOR CENY, pomocou ktorého si môžete vypočítať predbežnú výšku nákladov na materiál a montáž podlahového vykurovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia