(Pon - Pia 7:30 - 17:00)

Odstúpenie od zmluvy

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 

Adresa bydliska: ..................................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email: ........................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Ozonius s.r.o., so sídlom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 46 533 281 (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry: ................................................................................................

 

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

 

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................................................

 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a katalógové číslo podľa ponuky na www.ozonius.sk):

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) Ozonius s.r.o.: ................................

 

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : ............................................................

 

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

 

....................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ....................................................

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.ozonius.sk v sekcii "Obchodné podmienky" v bode 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (http://www.ozonius.sk/obchodne-podmienky/)

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................

 

Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používáním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie